Hizmetlerimiz

İmzalı Dağıtım

Sadece Gönderi Üzerinde Belirtilen Kişiye Teslimat:   (SKT)

Teslimat hane veya işyeri adresinde Sadece gönderi üzerinde ismi belirtilen şahsa imza karşılığı elden teslim edilir.

Zarf üzerinde belirtilen adreste teslim alabilecek başka şahıslar olsa bile, gönderi teslim edilmez. Haber Formu bırakılır. Alıcı haber formuna istinaden geri dönülüp, dilerse kendi bilgisi ve isteği doğrultusunda gönderinin başka bir şahsa ve adrese teslimini talep edebilir. Haber Formu olan gönderilerin bekleme süresi 3 iş günüdür. Haber Formu’na bekleme süresi içinde geri dönüş alınamayan gönderilere ziyaret yapılmaz ve tarafınıza iade edilir.

Adreste Birine Teslimat:   (ABT)

Teslimat gönderi üzerinde belirtilen adres iş yeri adresi ise alıcının kendisine, alıcı yok veya ulaşılamıyor ise muhaberat bölümüne, güvenliğe, sekreterliğe, amirine veya memuruna imza karşılığı teslim edilir. Ev adreslerinde, alıcının teslimat anında evde bulunmaması durumunda gönderi hanede bulunan alıcı yakınlarına teslim edilir. Hanede kimse bulunmaması durumunda ise teslimat komşusu veya kapıcıya yapılır.

Ev veya iş adreslerinde herhangi birine ulaşılamaması ve teslimatın gerçekleştirilememesi halinde gönderi için Haber Formu bırakılır. Gönderiler kesinlikle posta kutusuna bırakılmaz. Alıcı Haber Formuna istinaden geri dönüp, dilerse,  gönderinin aynı veya farklı bir adrese teslimini talep edebilir. Haber Formu olan gönderilerin bekleme süresi 3 iş günüdür. Haber Formu’na bekleme süresi içinde geri dönüş alınamayan gönderilere ziyaret yapılmaz ve tarafınıza iade edilir.

Adreste Birine Teslimatı:  (ABTPK)

Teslimat, gönderi üzerinde belirtilen adres iş yeri adresi ise alıcının kendisine, alıcı yok veya ulaşılamıyor ise muhaberat bölümüne, güvenliğe, sekreterliğe, amirine veya memuruna imza karşılığı teslim edilir. Ev adreslerinde, alıcının teslimat anında evde bulunmaması durumunda gönderi hanede bulunan alıcı yakınlarına teslim edilir. Hanede kimse bulunmaması durumunda ise teslimat komşusu veya kapıcıya yapılır.

Ev veya iş adreslerinde alıcılara ulaşılamaması ve teslimatın gerçekleştirilememesi halinde gönderi gerekli kanıtlar alınarak posta kutusuna bırakılır. (250 gr.ın üzerindeki gönderiler posta kutusuna sığmayacağı için bu dağıtım şekli tavsiye edilmez)

İmzasız Dağıtım

Posta Kutusu Teslimatı:   (PKT)

Teslimat, gönderi üzerinde belirtilen adres iş yeri adresi ise işyerinin konumu ve müsaitliğine göre Posta kutusuna, muhaberat bölümüne, güvenliğe veya sekreterliğe teslim edilir. Ev adreslerinde ise teslimat, gönderi üzerinde belirtilen adresteki kişiye ait posta kutusuna yapılır. PK teslimatlarda teslimat anında kanıt alınmaz ve rapor sunulmaz. (250 gr.ın üzerindeki gönderiler posta kutusuna sığmayacağı için bu dağıtım şekli tavsiye edilmez)

İmzasız Dağıtım

Posta Kutusu Teslimatı-Kanıtlı :   (PKTK)

Teslimat, gönderi üzerinde belirtilen adres iş yeri adresi ise işyerinin konumu ve müsaitliğine göre Posta kutusuna, muhaberat bölümüne, güvenliğe veya sekreterliğe teslim edilir. Ev adreslerinde ise teslimat, gönderi üzerinde belirtilen adresteki kişiye ait posta kutusuna yapılır. PKTK dağıtım şeklinde teslimat anında kanıt alınır, (Sayaç no, ilgili adres yanında bulunan apartman ismi veya zil üzerinde yazan kişi ismi vb.) ve alınan kanıtlar raporda teslimat bilgisi olarak sunulur. (250 gr.ın üzerindeki gönderiler posta kutusuna sığmayacağı için bu dağıtım şekli tavsiye edilmez)